Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
>
Tekniikkavinkit

20.3.2017 FIA HTP-passin kuvat 2017 alkaen

Vuoden 2017 alusta lähtien kaikkiin uusiin passeihin vaaditaan 16 kuvaa.

FIA HTP-passiin tarvitaan autosta seuraavat kuvat:
 
1. Auto viistosti edestä niin, että näkyy keula ja oikea kylki (eli apukuljettajan puoli)
2. Auto viistosti takaa niin, että näkyy takapää ja vasen kylki (eli kuljettajan puoli)
3. Eturipustus pyörä irrotettuna. Kuvassa tulee näkyä jarrulevy/rumpu, satula ja iskari/jousi. Mikäli on kyseessä rumpujarru, niin rumpu on irroitettava ja rumpu
tulee myös näkyä kuvassa.
4. Eturipustus edestä kulmasta auton alta kuvattuna eli etupuskurin alta edestä kuvattuna
5. Takaripustus pyörä irrotettuna. Mikäli on kyseessä rumpujarru, niin rumpu on irroitettava ja rumpu tulee myös näkyä kuvassa.
6. Takaripustus takaa kulmasta auton alta kuvattunua eli takapuskurin alta takaa kuvattuna
7. Moottoritila oikealta (koko moottoritila, myös jäähdytin tulee näkyä)
8. Moottoritila vasemmalta (koko moottoritila, myös jäähdytin tulee näkyä)
9. Auto suoraan edestä
10. Auto suoraan takaa
11. Auto sivulta
12. Kojetaulu
13. Tavaratila
14. Auto alta (pohja)
15. Vaihteisto
16. Taka-akselisto
 
Autossa ei saa olla mainoksia, myöskään tuulilasimainosta ei saa olla!
 
HUOM, kaikki kuvat tulee olla vaakatasossa! 
 
Kaikissa autojen passituksiin liittyvissä asioissa, olkaa yhteydessä Ralf Petterssoniin: ralf.pettersson(ät)gmail.com tai O4OO-4O4118.
 

14.2.2017 FIA:n Historic-autojen tietokanta avattu

FIA on avannut Historic-harrastajien käyttöön tietokannan, josta löytyy n. 3000 luokitustodistusta sekä muuta autoihin liittyvää aineistoa.

Tietokannan aineistot ovat harrastajien vapaasti ladattavissa. Tietokanta myös päivittyy jatkuvasti uusilla aineistoilla.

Tietokanta löytyy osoitteesta: http://historicdb.fia.com

 


  

1.12.2016

FIA liite K 2017 käännös julkaistu

Löydät FIA liite K:n AKK:n nettisivuilta: http://www.autourheilu.fi/site/assets/files/1930/liite_k_2017.pdf


 

7.9.2016 

Matriisi ikäkausien virityssääntöjen (erikoisvakio/ryhmä 2) eroista

AKK:n historic-lajiryhmän tekemä selvitys eri ikäkausien virityssääntöjen välisistä eroista on luettavissa tästä.

Huomaa, että matriisi ei ole sääntövoimainen vaan lähinnä informatiivinen ohje harrastajille. Yksityiskohtaisemmat seikat selviävät FIA Liite K:sta, ikäkauden liite J:stä ja luokitustodistuksesta. Muutokset ovat mahdollisia. 

Huomaa, että kaikki muutokset tulee olla ikäkauden mukaisia (Liite K kappale 3.3). Todistusvelvollisuus on aina kilpailijalla.

 


 

31.3.2016  

Autojen luokittelu, luokitustodistuksen ja luokitustodistuksien lisälehtien lukeminen (Ikäkausi J)

Ryhmä A

Jokainen luokiteltu auto perusluokitellaan aina ensin ryhmään A (esim. A-1234). Tässä perusluokituksessa määritellään auto sellaisena kuin se "vakiona" on.

VF-, VP-, VO-lisäluokituslehdillä A-ryhmän perusluokiteltuun autoon luokitellaan vaihtoehtoisia erikois/kilpaosia, joiden käyttö on vapaaehtoista. Näistä VO-sivut ovat ovat yleisimpiä, joilla autoon luokitellaan vaihtoehtoisia osia. VF- ja VP-lisäluokituksilla määritellään esim. eri valmistajien tekemä "samanlainen" osa tai eri tuotantovaihtoehto osa. Ryhmässä A voidaan siis käyttää perusluokituksen mukaista osaa tai korvata sen VO-lisäluokitellulla osalla tai päinvastoin (myös VF, VP). Siten ajettaessa A-ryhmässä autoon ei siis ole pakko hankkia A-ryhmään lisäluokiteltuja kilpa-osia vaan voit käyttää myös perusluokituksen mukaisia vakio-osia. Lisäluokituksia käytettäessä on kuitenkin huomioitava, että joissain lisäluokituksissa on lisätekstillä rajoitettu osien käyttö esim. "vain ratakäyttöön" tai "tämä luokitus on käytettävä kokonaisuudessaan", näissä tapauksissa teksti on aina määräävä. Historic-luokassa käytettävien osien on oltava luonnollisesti aina ikäkauden mukaisia ellei Liite K salli muuta.

ET-lisäluokituslehdet on huomioitava aina erikseen. ET-lisäluokitus on evoluutio eli kehitysversio perusluokitellusta mallista, joka määrittelee jonkin tietyn version autosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kun ET-lisäluokitus tulee voimaan ja jotain osaa kyseisestä luokituksesta halutaan käyttää, niin koko kyseinen evoluutiovaihe ja sitä edeltäneet evoluutiovaiheet tulee toteuttaa. Toisin sanoen, jos otat käyttöön vaikkapa kolmannen evoluutioluokituksen mukaisen osan, niin täytyy tehdä muutkin kyseisen kolmannen evoluution vaatimat muutokset sekä kaikki edellisetkin evoluutioluokitukset (siltä osin kun ne eivät ole ristiriidassa viimeisimmän kanssa), jotta auto olisi käytettävän kolmannen version mukainen. Ensimmäisen evoluutioasteen autosta ei siis voida hypätä suoraan kolmanteen evoluutioasteeseen vaan täytyy toteuttaa myös toisen evoluutioasteen vaatimat muutokset. Useimmiten tehtaat luokittelivat esim. faceliftejä tai eri voimansiirtokokonaisuuksia tällä tavalla.

ER-lisälehti taas on "errata" eli virheellisen tiedon korjaava tai peruuttava luokitus. Tätä pitää noudattaa eli virheellistä (korjattua) osaa ei tämän jälkeen enää saa käyttää. Joissain luokituksissa tällä on mm. poistettu joitain välityksiä ja alustanosia.

 

Ryhmä N

Ryhmän N luokitukset (esim. N-1234, sama numero kuin A-ryhmän perusluokituksessa) ovat tarkentavia lisäyksiä tai muutoksia A-ryhmän perusluokitukseen. Nämä muutokset ovat voimassa vain ryhmässä N eikä niitä voi käyttää ryhmässä A. Hyvin usein kylläkin ryhmään N:ään luokitellut osat löytyvät myös ryhmän A luokitustodistuksesta. Ryhmän N autossa tulee olla aina sekä N-ryhmän luokitustodistus että myös A-ryhmän perusluokitustodistus.

 

Kun autoa rakennetaan tai rakentamista suunnitellaan, luokitustodistuksen on hyvä olla täydellinen ja ottaa huomioon myös vaihtoehtosivujen luokituspäivämäärät. Vain ne lisäluokitussivut kelpaavat, jotka ovat autosi ikäkauden mukaisia eli J1 ikäkaudessa 31/12/1985 mennessä tehdyt lisäluokitukset ja J2-ikäkaudessa 31/12/1990 mennessä tehdyt lisäluokitukset ovat sallittuja.

 

Nämä samat ohjeet ovat pääsääntöisesti pätevät myös vanhempien ikäkausien luokitustodistuksien lukemiseen. Ryhmien 1-4 lisäluokitukset ovat ilmaistu kahdella numerolla ja kirjaimella E tai V (esim. 8/5V, 9/3E). Ensimmäinen numero ilmoittaa kuinka mones lisäluokitus on kyseessä. Kirjain E ilmoittaa, että kyseessä on joko kehitys- tai korjauslehti. Kirjain V ilmoittaa kyseessä olevan vaihtoehdon. Toinen numero osoittaa, kuinka mones kehitys- tai vaihtoehtolehti on kyseessä.

 

Luokitustodistuksien lisäksi historic-autoja rakennettaessa tulee tietysti aina noudattaa myös FIA Liite K:n ja ikäkauden Liite J:n määräyksiä ja määritelmiä.

 


 


20.01.2016

 

Autojen FIA-passitus:

 

Kaikissa autojen passitukseen liittyvissä asioissa olkaa yhteydessä Ralf Petterssoniin: ralf.pettersson(ät)gmail.com tai 0400-404118.

 

Tietoa passituksista ja passien uusimisesta löydät myös AKK:n vanhoista tiedotteista (liite1) ja (liite2). Huomioi, että osa tiedotteiden tiedoista ovat vanhentuneita.

 

Muuta autojen luokituksiin ja tekniikkasääntöihin liittyvää tietoa:

 

AKK/FIA 2017 Historic liite K (pdf).

 

Listan vanhemmista FIA-luokitelluista autoista löydät täältä.   

 

Eri ikäkausien tekniikka-/virityssäännöt eli liite J:t löydät täältä.

 

FIA historic-säännöt 2017 ja tietoa (in english).

 

Volvo 240, ikäkausi I tietoutta på svenska (pdf). 

 

 


19.01.2016 Vakioauton / Ryhmä 1 auton rakentamisessa huomioitavia asioita:

1. Hankitaan auton virallinen luokitustodistus AKK:lta

2. Valitaan, mille ikäkaudelle auto tehdään. Vaihtoehdot ovat G2 – H1 tai H2 – I. Käytännössä siis tehdään ikäkauden H1 tai I ikäkauden autot, koska G2 ja H1 ajavat yhdessä ja H2 ja I yhdessä. Tällöin käytössä ovat kummankin ikäkauden loppuun mennessä päivätyt lisäluokitukset. J1 ja J2 ikäkausilla siirryttiin Ryhmään N ja niille ei toistaiseksi omia luokkia ole, vaan N-ryhmän autot ajavat yhdessä A-ryhmän kanssa.
3. FIA Liite J -74 antaa sallitut muutokset G2 – H1 ikäkauden autoille 

4. FIA Liite J -81 antaa sallitut muutokset H2 – I ikäkauden autoille 

5. Lisäksi FIA liite K antaa tiettyjä vapautuksia lisäksi auton tulee täyttää kaikki turvallisuusmääräykset. Liite K:n kohta 5 puolelta tulee siis lupa poistaa takapenkki ja vaihtaa ohjauspyörä.

6. On myös tärkeää ymmärtää FIA:n luokitustodistusten sisältämät lisäluokitukset oikein. Ensinnäkin on huomioitava, että luokitukset ovat nimenomaan ryhmään 1. Luokitustodistuksissa on paljon lisäluokituksia, jotka ovat voimassa vain ryhmässä 2 (valid  for Group 2 only). Näitä ei siis voi käyttää ryhmän 1 autoissa. Toiseksi pitää huomioida lisäluokituksen status. Onko kyseessä V = Variant tai E = Evolution (tai joskus Errata) luokitus. V- lisäluokituksia voi käyttää vapaasti oman valinnan mukaan, kunhan pitää huolen, että kyseinen luokitus on päivätty ennen oman auton ikäkauden loppumista (H1 ennen 1.1.76) ja (I ennen 1.1.82). Esimerkiksi jos rakentaa Escort 2000 RS:n MK1 korista ikäkaudelle I, voi käyttää V-luokituksella 1.11.76 luokiteltua pedalboxia. H1 ikäkaudelle tätä taas ei voi käyttää, koska luokitus on astunut voimaan vasta 31.12.75 jälkeen. E – lisäluokitus (Evoluutio) taas edellyttää, että auton tulee kaikilta osin täyttää ko. lisäluokituksessa esitetyt asiat. Esim. Escort 2000 RS Mk1 ei voi käyttää 1.1.76 luokiteltua uudenmallista ilmanpuhdistajan koteloa, koska se on osa E-luokitusta (14/5E), jossa myös korimalli muuttui Mk2 koriksi. E-lisäluokitus voi myös olla korjaus (Errata), jolloin tekstistä käy ilmi asia mikä aiemmassa luokituksessa korjataan ja tällöin ei aiempaa virheellistä luokitusta enää saa käyttää.

Tärkeätä on siis pitää huolta, että ryhmän 1 auto vastaa kaikilta osin luokitustodistusta ja tehdyt muutokset ovat luokitustodistuksen mukaisia, ikäkauden liite J:ssä sallittuja ja Liite K:n määräysten mukaisia. Huomion arvoista on myös, että kun Liite J:ssä kerrotaan esim. varusteiden osalta, että sen tulee olla mallin halvimman version mukainen, tarkoitetaan ko. luokitustodistuksen mallia (esim. Escort 2000 RS:tä pitää löytyä vähintään halvimman myydyn 2000 RS version varusteet). Halvimman perus Escortin (esim. 1100 – 1300) varusteet eivät siis riitä! 

On myös hyvä huomioida, että FIA Liite K antaa erikoisvakio ja GTS autoille enemmän vapauksia mm. sisustan muutoksille ja korin vahvistamiselle, kuin oman aikakauden Liite J.
Tämä selittää, miksi vanhoissa 70-luvun kuvissa myös 2-ryhmän autoissa oli katto- ja muut verhoilut paikoillaan. Vakioautoille näitä ym. vapauksia ei kuitenkaan edelleenkään Liite K:ssa ole. 

Lisäksi pitää muistaa, että vaikka ratakilpailuissa ja talviralleissa kansalliset lisäykset ja sarjasäännöt antavat vapauksia vanteiden tyypin ja leveyden osalta, ei niissä edelleenkään anneta vapautta muuttaa luokiteltua raideleveyttä ryhmässä 1. Autoa rakentaessa kannattaa myös huomioida esim. valojen maksimimäärä ykkösryhmäläisessä tai vaikkapa jarru- ja bensalinjojen sijoittelu. 

Kaikki, mitä ei ole erikseen sallittu, on kielletty sekä Sallittu muutos ei saa johtaa kiellettyyn muutokseen.

 


 

Kysymys 5.11.2008 Esitys sääntöjen muutokseen


Muutoksen kohde:
Liite K liitteissä VIII ja IX pykälissä 5.1antaa luvan erikoisvakioautoissa porata maksimissaan 1,2 mm ja vakioissa 0,6 mm, kunhan auton alkuperäinen luokkaraja ylity. Esitämme että AKK;sta tehdään FIA;lle esitys, jossa viimeisen lauseen loppu olisi muodossa;
- kunhan auton nykyinen luokkaraja ei ylity.


Perustelut:
Asia olisi tärkeä kategoria 1- E,F ja G1 autojen osalta.
Jäsenistöltä on tullut paljon kannanottoja moottorin porauksista ylikokoon.
Muutoksella edesautetaan erimerkkisien autojen mukaan tulo ja mukana pysyminen historic-ralleissa. Näin kunnioitamme paremmin historiaa kun autojen merkkikirjo vastaa enemmän ikäkauden merkkirakennetta. Esimerkkinä voidaan pitää nykyistä luokka 1 alle 1000 cc, jossa 600- ja 850 cc autojen osuus laskee koko ajan.
Muutoksella on selkeä merkitys taloudellisuuteen ja autojen laillisuuden ylläpitämiseen. On joitakin automerkkejä joiden sylinterin putkitus on vaikeaa/ epävarmaa tai jopa mahdotonta. Emme halua karsia näitä ikäkaudella yleisiä automerkkejä pois historic-kilpailuiden parista. Maksimissaan 1,2 mm poraaminen ei merkittävästi paranna auton suorituskykyä, joten tämä ei vääristä yhtään historiaa auton suorituskyvyn suhteen.
Rallin EM-sarjassa pienin luokka on alle 1000cc, joka on myös käytössä Suomessa.
Yhteistyöterveisin
Pj. Sakari Kuikka
Historic Rally Club Finland ry
----
Vastaus 18.11.2008 / TLR, Tekninen lajiryhmä

 

Historic ryhmälle:
Kuutiotilavuushakemus:
HRCF:n kirjelmään "Esitys sääntöjen muutokseen" toteamme seuraavaa:
Esityksessä viitataan sääntöön moottorin poraamisesta ja siinä mainittuun luokkarajaan. Tarkennettuna, Liite K:n kyseisessä kohdassa (VIII, item 5.1.1 ja IX item 5.1) viitataan ikäkauden kuutiotilavuusluokkarajaan.
Siirtyminen anomuksen mukaisesti "nykyisiin" (Liite J 2008) luokkarajoihin tarkoittaisi 1300cc luokan muuttumista 1400cc:ksi, joka taas olisi osaoptimointia ja historian vääristämistä. Muut normaalisti käytössä olevat luokat säilyisivät ennallaan ikäkaudesta riippumatta.
TLR katsoo, että historicissa tulee noudattaa ikäkauden luokkarajoja eikä kuutiotilavuusrajojen ylittäminen esitetyllä tavalla ole lajin hengen mukaista. Siten emme katso tarpeelliseksi sääntömuutosta "kunhan auton nykyinen luokkaraja ei ylity". Lisäksi huomautetaan, että toleranssien suurentaminen ei ole ratkaisu sääntöjenmukaisuuden varmistamiseen.

 

Lisätiedote 19.3.2008

Vaihdelaatikoista

FIAn tiedote vaihdelaatikon tulkinnasta kuuluu seuraavasti.

“The HMSC yet again confirmed that the number of teeth should be respected, and in case of discrepancies between the number of teeth and the gear ratios on a homologation form, the number of teeth should be the reference.

This was applicable, especially, to the Ford Cortina Lotus.

The Eligibility Delegates would be requested to penalise the presence of gearboxes with a number of teeth not in conformity on Ford Cortinas with a Red Dot which should be corrected by 1 January 2009."

Suomennos:
"HMSC on jälleen vahvistanut, että hampaiden lukumäärää ei saa muuttaa, ja mikäli luokitustodistukseen merkityt hampaiden lukumäärä ja vaihteiden välityssuhteet ovat ristiriidassa, on hampaiden lukumäärä määräävä.

 

Tämä koskee erityisesti Ford Cortina Lotusta.

 

Tekniikkadelegaatteja pyydetään tekemään katsastuskorttimerkintä hammaslukunsa puolesta sääntöjen vastaisilla vaihdelaatikoilla varustettuihin Ford Cortinoihin. Merkinnän syy on korjattava 1. tammikuuta 2009 mennessä.”

 

Vinkki 13.3.2008

Pakosarjaeristeistä ja niiden käytöstä
-Ikäkausissa F ja G1 pakosarjan pitää olla identtinen alkuperäisen kanssa, eli siihen ei saa tehdä mitään muutoksia (edes pirrata laipan reikiä tai laittaa nauhaa). Ainoat suojat saat laittaa niihin kohtiin, jotka voivat aiheuttaa palovaaran/vamman (Liite IX, kohta 7.3)
-Ikäkaudessa G2, H1 ja I ykkösryhmässä sarjan pitää olla luokiteltu, eli ei saa laittaa nauhaa ellei luokiteltu. Kuitenkin saat asentaa lämpösuojalevyjä paikkoihin, joissa se ehkäisee palovaaraa (Liite J, ryhmä 1, kohta j/14).
-G2, H1 ja I kakkosryhmässä nauhan, maton tai lämpösuojalevyn saa laittaa kun pakosarja on vapaa ja kyseinen on ikäkaudentyyppinen ratkaisu.

Nauhaa käytettiin yleisesti jo 60-luvulla (kuvia mm. kirjassa "Power Secrets" ja tarinaa + periaatteet kirjassa "Scientific calculations of the inlet and exhaust systems"). Tai yleisimmin se oli semmoinen sukka, joka laitettiin putken päälle ja sitten hitsattiin pakosrjan laipat kiinni. Silloin tosin siinä oli iso osa asbestia, kysy vaikka Steve McQueeniltä... Asbestimattoahan (johon siis pakosarja käärittiin) kaytettiin jo sota-aikana, mutta eipä enää. Startteihin ja johtosarjoihin on niinikään kautta aikojen laitettu lämpösuojia.

 

Tiedote 7.3.2008

Historic vaihdelaatikkosäännön tulkinta
FIA:n Historic Motor Sport Commissionin 7.2.2008 pidetyssä kokouksessa on annettu päätös vaihdelaatikkosäännön tulkintaan (FIA liite K, liite 9). Päätöksen mukaan vaihdelaatikon välityssuhdetta määriteltäessä on hammasluku määräävä. Vaihteistoille annetaan ylimenokautta vuoden 2008 loppuun asti, jona aikana niiden hammasluku on tehtävä luokitustodistuksen mukaiseksi. FIA:n tulkinta otetaan käyttöön myös AKK:n alaisissa kilpailuissa.

 

Tiedote 22.11.2007 

Mini-Coopereiden jousitukset ovat viime aikoina herättäneet keskustelua.

Tässä luokitustodistuksista kerättyä tietoa

 

1299 Mini-Cooper S 1000      970cc 1964

 

        kumikartiot,

 

        vaihtoehtona hydrolastic vuodesta 1964 

 

1515 Mini-Cooper S 1000      970cc 1968

 

        kumikartiot,

 

        vaihtoehtona hydrolastic vuodesta 1964 

 

1095 Mini-Cooper             997cc 1962

 

        kumikartiot 

 

1298 Mini-Cooper             998cc 1964

 

        kumikartiot,

 

        vaihtoehtona hydrolastic vuodesta 1964 

 

5013 Mini-Cooper             998cc 1966

 

        hydrolastic 

 

1201 Mini-Cooper S          1071cc 1963

 

        kumikartiot 

 

1300 Mini-Cooper S 1275     1275cc 1964

 

        kumikartiot,

 

        vaihtoehtona hydrolastic vuodesta 1964

 

 

5028 Mini-Cooper S 1275     1275cc 1966

 

        hydrolastic

 

        vaihtoehtona kumikartiot vuodesta 1970

 

1960-luvulla moni autotehdas viritti autonsa ryhmään 3, jossa oli enemmän vapauksia. Nämä muutokset eivät ole sallittu historic kilpailuissa.

 

Tiedote 22.11.2007 

Luokitustodistuksista poimittuja hammaslukuja.

 

 127 Lotus Elan                  1558cc 1963

 

     ensiovälitys 28/21   32/17   32/17

 

     1            32/17   32/17   32/17

 

     2            28/22   28/22   27/24

 

     3            24/26   21/28   21/28

 

     4            21/28   17/32   17/32

 

 

 

1224 Ford Consul Cortina Lotus   1558cc 1963

 

     ensiovälitys 28/21   32/17   32/17   30/19

 

     1            32/17   32/17   32/17   32/17

 

     2            28/22   28/22   27/24   28/22

 

     3            24/26   21/28   21/28   23/26

 

     4            21/28   17/32   17/32   19/30

 

 

 

1225 Ford Consul Cortina GT      1498cc 1963

 

     ensiovälitys 32/17   32/17   30/19   28/21

 

     1            32/17   32/17   32/17   32/17

 

     2            28/22   27/24   28/22   27/22

 

     3            21/28   21/28   23/26   24/26

 

     4            17/32   17/32   19/30   21/28

 

 

 

 527 Lotus Elan                  1558cc 1966

 

     ensiovälitys 28/21   30/19

 

     1            32/17   32/17

 

     2            27/22   28/22

 

     3            24/26   23/26

 

     4            21/28   19/30

 

 

 

5018 Ford Lotus Cortina          1558cc 1966

 

     ensiovälitys 30/19   28/21   32/17   28/21

 

     1            32/17   32/17   32/17   31/18

 

     2            28/22   28/22   26/24   28/22

 

     3            23/26   24/26   21/28   24/25

 

     4            19/30   21/28   17/32   21/28

 

 

 

1467 Ford Lotus Cortina          1558cc 1967

 

     ensiovälitys 30/19   28/21   28/21

 

     1            32/17   32/17   31/18

 

     2            28/22   27/22   28/22

 

     3            23/26   24/26   24/25

 

     4            19/30   21/28   21/28

 

AKK:n tiedote, 12.4.2007
Escort GT:n vaihdelaatikko

Historic:
Ford Escort 1300GT (luokitusnro 5211) vaihdelaatikoista todetaan seuraavaa: Lisäluokituksella ( 38/35V päivätty 1.1.1973 ) on luokiteltu vaihtoehtoinen vaihdelaatikko.
Tämä kyseinen vaihdelaatikko EI OLE ns. "Iso" laatikko (Type E), vaan kyseessä on kahdella ryhmäpyörällä varustettu JK:n (J.Knight Developments, Englanti) tekemä vaihteisto.
Siten siis historicissa ei ole missään ikäkaudessa tai luokassa mahdollista käyttää "isoa" laatikkoa Ford Escort GT:ssä (5211).
Autot on muutettava sääntöjen mukaisiksi seuraavaan historic rally trophyn kilpailuun Lahteen 10.8.07 mennessä.

Terveisin
Tekniikkalajiryhmä
 


VINKIT

HUOM! Nämä ovat "vain" vinkkejä eikä siis "lupia", eli sääntöjenmukaisuusasiat ratkaistaan AINA Liite K:ssa määritellyllä tavalla!

10.2.2007
Huomatkaa, että ikäkausi G1 säännöt on nykyisin liite K:n liite VIII ja IX:ssä.
G1 ikäkauden luokitustodistuksissa saattaa perusluokituksen viimeisellä sivulla olla kohta "Important: The conformity of the car..." Tämä kohta listaa perusluokituksen kohdat, joita ei oteta huomioon mainitussa ryhmässä. Siten kyseisessä luokitustodistuksessa esim kanavakokoon ei aseteta mittoja ryhmässä 2, vaan noudatetaan ikäkauden sääntöä.

F-ryhmässä kannen porttauksessa suosittu tapaa nostaa kanavaa ns "short sidea" kittaamalla on yksiselitteisesti sääntöjenvastainen toimenpide (aineen lisäystä). Tätä tullaan myös tehostetusti seuraamaan etenkin kansissa, joissa kyseinen tapa tiedetään tehokkaksi (mm. Ford 1.3 Kent ja 2.0 OHC, Opel CIH, Volvo B18).

Starttimoottorin tulee säilyä alkuperäistyyppisenä. Esim heittobendixillä oleva startti on säilytettävä sellaisena, eikä sitä saa vaihtaa solenoidistarttiin ellei se ole alkuperäinen vaihtoehto. Ikäkaudessa I starttimoottori on vapaa.

 

19.1.2007
Historic autojen valot
Nykymallisten lasikuituisten tms lisävalokoteloiden käyttö historicissa on kielletty, mikäli kyseisestä valojärjestelmästä ei ole esittää ikäkausitodistetta. Sen sijaan Xenon-valoja ei ole ollut minkään historic- ikäkauden aikana, joten ne ovat yksiselitteisesti kielletty (Liite K 2.1.1).

28.9.2006
Luokkarajoista:
Kun säännöissä puhutaan sallitusta poraamisesta luokkarajaan asti, on tuo luokkaraja ikäkauden tekniikkasäännöstä löytyvä tilavuusluokkaraja. EI siis kilpailuluokka, jossa autolla ajetaan. Esimerkiksi G2 alunperin 875cc auton saa porata/putkittaa vain 1000cc asti (joka on siis luokkaraja) vaikka sillä Trophyssa ajetaankin alle 1300cc luokassa.

13.3.2006
Vinkki:
Ikäkauden sana "vapaa" siis tarkoittaa historicissa "Vapaa siten, kuin se ikäkaudellaan on ollut". Eli ratkaisut tulee olla periaatteiltaan ikäkauden mukaisia.

Vinkki:
Ford Escort RS2000 sylinterikansiaihioiksi on järkevintä valita suoraan kaksilitraisen kansi. Vaikkakin 1.6 kannesta koneistamalla lienee mahdollista saada identtinen 2L kanssa, ei varmaankaan järkevää aluksi koneistaa kantta kaikilta osin 2L kantta vastaavaksi ja vasta sitten aloittaa varsinainen porttaus yms. viritystyö. OHC 1.6 (ja 1.3) kannessa on tietyissä kohdissa enemmän materiaalia, minkä vuoksi niitä suositaan ryhmässä F, mutta historicissa kyseinen ero katsotaan lisätyksi aineeksi.

Vinkki:
Ikäkausissa ja ryhmissä, jossa kotelorakenteet on kielletty, ei saa käyttää ns. kolmiopaloja etuaisan ja rintapellin kulmassa ellei sitä ole erikseen luokiteltu.

Vinkki:
Melurajat ovat samat kuin muissakin ralliautoissa. Uutta "pitkää" villaa saa mm. moottoripyörötarvikekaupoista, sillä saa vaimentimet lähes uutta vastaavaan kuosiin.

Vinkki:
CrMo-putkia ei saa käyttää historic-kehikoissa, ellei kyseistä kehikkoa ole luokiteltu.

Vinkki:
Huomatkaa, että kiertokankien tulee historicissa aina (ikäkaudesta ja ryhmästä riippumatta) olla alkuperäiset tai lisäluokitellut. Siten esim. Fordin Kent-moottoreissa aikoinaan F:ssä suosittu tapa käyttää muunkokoisen Kent-moottorin kankia (esim. 1300:ssa 1100:n kankia) ei ole sallittu toimenpide.

Vinkki:
Luokitustodistuksen kuvissa näkyy sylinterikannen kuva palotilojen puolelta. Huomatkaa, että usein ulospäin identtinen kansi voi olla palotilaltaan "pikkukoneessa" erilainen, lähinnä siis pienemmällä palotilalla ja siten katsotaan ainetta lisätyksi. Näitä kansia ovat mm. Opel CIH 1.6/2.0, Ford OHC 1.6/2.0, Avenger 1.3/1.6.

Vinkki:
Auton vaihdelaatikko on aina kuvattu luokitustodistuksessa. Siten esim. myöhemmän ikäkauden vaihteistoa ei voi käyttää aiempien ikäkausien autoissa (esim Escort 1600 MkII, H1 r2 ikäkaudessa vain "pikkulaatikko" tai ZF on sallittu).

Vinkki:
Luokitustodistus on aina perusdokumentti auton osille. Kaikki muut dokumentit autosta ovat vain täydentäviä dokumentteja. Mikäli ristiriitaa dokumenteissa esiintyy, luokitustodistus ratkaisee. Esim. korjaamokäsikirjoin osoitettu normaalisti myynnissä ollut vakioauton nokka-akseli voi olla eri kuin luokiteltu versio, mutta tällöinkin vain luokitus ratkaisee.

14.9.2005
AKK:n tiedotteesta 4-2005 lainattu:
Historic kehikkojen pulttiliitokset korin kattotolppiin hyväksytään kansallisesti 1.9.05 alkaen. Kiinnityspaikkoina ikkunapilareiden (A- ja B-pilareiden) ylä- ja alaosat (enintään 8 kiinnityskohtaa) kuten ryhmässä F.

Tankkisäännöstä:
2006 alusta teksti muuttuu siten, että ikäkausien F - I autoissa polttoainesäiliö on vapaa, kunhan se on täytetty "vaahdolla". Kuitenkin, jos käytät "bag" tankkia, eli turvatankkia, sen on oltava Liite J 253.14 kohdan mukainen, eli voimassaoleva FT3-tankki.
 


Kysymys 4.11.2008 Historic työryhmä.

 

HRCF kysyy historicin teknisten sääntöjen linjausta yleensä sekä kantaa Ford Escortissa OHC –moottoreissa käytettävästä lohkosta. Onko historic autoissa sallittua käyttää muita, eli ns. uustuotanto- tai korvaavia osia, jotka eivät täysin vastaa alkuperäisiä ikäkaudelta peräisin olevia osia tai ratkaisuja, jotka eivät ole autonvalmistajan kyseistä merkkiä ja mallia varten luokittelemia.


HRCF:ltä on mm kysytty, voidaanko esim. Ford Escorteissa OHC-moottoreissa käyttää Fordin 205 lohkoa, jota on aloitettu valmistamaan vuoden 1981 jälkeen. Tämä ns. Sierran –lohko toki käy vanhempiikin autoihin, mutta ei täysin ole identtinen Fordin 20 lohkon kanssa, jossa mm. ainevahvuudet ovat erilaiset kuin vanhemmassa lohkoissa on. Näitä alkuperäisen ikäisiä lohkoja lienee saatavilla vaikeuksitta. Tätä linjausta, mitä teknisiä ratkaisuja yleensä historiceissä voidaan käyttää, on käsitelty aiemmin tänä vuonna mm. Cortinoiden vaihdelaatikko välitysasiassa. Harrastajilta tulee mielipiteitä, kannanottoja sekä käynnistetään keskustelua siitä, että tapetaan lajia liian tiukoilla linjauksilla tai - sääntötulkinnoilla. Saattaa olla ja on todennäköistäkin, että markkinoilta löytyy vastaavia, muiden valmistamia ratkaisuja, jotka saattavat olla kestävämpiä, kuin alkuperäiset osat ovat, mutta eivät ole luokiteltuja autonvalmistajan taholta.


HRCF pyytää historic työryhmän linjausta, mikäli se on mahdollista, miten tulkitaan historic, siis nimenomaan historic sääntöjä. Pitäydymmekö edelleen FIA:n kansainvälisissä historic -säännöissä, joissa on sinänsä selvät linjaukset. Samoin pyydämme kannanottoa siihen, voidaanko tuota Fordin 205 – lohkoa käyttää Ford Escort OHC-moottoreissa Fordin 20 lohkon sijaan. Vai onko tämä sellainen asia, joka pitää käsitellä FIA:n asianmukaisissa organisaatiossa.


HRCF
Psta. Puheenjohtaja Sakari Kuikka

 

Vastaus 18.11.2008 / TLR, Tekninen Lajiryhmä

 

Lohkohakemus ja vaihto-osien tulkintaan:
Historicissa on sallittu käyttää autoon luokiteltuja osia tai ikäkaudenmukaisesti vapaita osia. Luokiteltujen osien vaihtaminen toiseen tai modifiointi on tapahduttava ikäkauden hengessä (period specification) ja sallittujen muutosten rajoissa. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että luokitellun alkuperäisosan vaihtamisessa on huomioitava alkuperäinen rakenne, toiminta, vastaavuus ja vaihtokelpoisuus. Siten esim toisen automallin (etenkään ikäkautta uudemman) vaihtokelpoisen osan käyttö ei ole mahdollista, jos se ei vastaa kaikilta osin alkuperäistä (ikäkauden mukaista).
Ford OHC:n sylinterilohko valunumerolla 205 on tehty -81 alkaen Sierraan, eli se ei ole Escortin (20 valunumeroinen) lohko. 205 lohko on ulkoisesti lähes identtinen, mutta siinä on vahvistuksia vesikanavien ja pulttipesien alueella, eli ainetta on lisätty lohkon vahvistamiseksi.
Huomautetaan lisäksi, että 205 (ja vieläkin vahvempi 200-lohko) on juuri em. syistä suosittu ryhmässä F, koska sillä saavutetaan selkeä parannus suorituskykyyn. Sääntöjenmukaisia 20 lohkoja on yhä helposti saatavilla.
Vastaava sääntökohta on ikäkauden liite J, artikla osien alkuperästä ja vaihtokelpoisuudesta.