Uutiset

Tiistai, Huhtikuu 7, 2020, 16:18

Historic Rally Club Finlandin hallituksen kokous 4.4.2020 (etäkokous)

 

Paikalla: Jari Ohrankämmen vara-PJ, Janne Levänen, Eugen Damstedt, Reijo Halonen, Helena Salminen, Jarmo Vesala, Sakari Kuikka (varajäsen) ja Juha Ikonen (varajäsen)

 

Jäsenasiat

Jäsenmäärä: 282, maksamattomia jäsenmaksuja 50 kpl

 

Talousasiat

Yhdistyksen talouden todettiin olevan kunnossa. Käytiin läpi vuoden 2019 tilinpäätös, jonka mukaan tilikauden tappio on -2394,40. Tilinpäätöksen  on hyväksynyt toiminnantarkastaja, myös hallitus hyväksyi tilinpäätöksen.

 

Yhdistyksen toiminnan organisointi puheenjohtajan eroilmoituksen jälkeen

Varapuheenjohtaja Jari Ohrankämmen hoitaa puheenjohtajuutta seuraavaan yhdistyksen jäsenkokoukseen asti.

 

Kevätkokouksen siirtyminen

Yhdistyksen säännöissä on mainittu, että kevätkokous tulee järjestää maalis-huhtikuussa. Koronaviruspandemian takia kokouksen pitäminen tällä aikataululla ei ole mahdollista, joten yhdistyksen kevätkokous siirretään myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Kokous pyritään toteuttamaan heti, kun se on viranomaisten ohjeistuksen mukaan mahdollista.

 

Sarja-asiat

 

HRT 2020 -sarja

Sarjasäännön mahdollinen muutos passisäännön muutoksen takia. Tiedustellaan AKK:sta, tarviiko HRT-sarjasääntöön tehdä muutoksia ja mitkä ovat reunaehdot, miten vanhentuneilla passeilla varustetuilla autoilla voidaan kilpailla.

Rallisprint-sarja 2020

Ei toimintaa tällä hetkellä, sarja/kilpailut jatkuvat syksyllä, mikäli koronaviruspandemia päättyy.

HRCF-sarjojen pistelaskenta – nopeusluokitus

Tutkitaan erilaisia vaihtoehtoja pistelaskennan toteuttamiseen. Tiedustellaan ensisijaisesti Jukka Aromaalta, onko hänen luomansa ohjelmisto käytettävissä vai joudutaanko luomaan uusi ohjelmisto. Nimetään myöhemmin vastuuhenkilö hoitamaan asiaa.

Tasanopeus ajanotto/tuloslaskenta

Jukka Aromaa on ilmoittanut, että hän voi sovittaessa hoitaa ajanoton ja tuloslaskennan, kuten aiemmin. Sovitaan mahdollisimman pian Jukan kanssa käytännöistä.

 

Sarjatyöryhmä / HRT 2021

HRT-osakilpailut 2021, alustavasti Savonlinna, Naantali ja Ähtäri ovat ilmoittaneet hakevansa HRT-osakilpailua kaudelle 2021. Tältä vuodelta perutut Mäntsälä ja Lammi ovat ilmeisesti halukkaita toteuttamaan kilpailut 2021, varmistetaan asia molemmilta. Neuvottelut Lahden EM-kilpailun kansallisen kilpailun toteuttamisesta HRT-osakilpailuna on käynnistettävä pikaisesti.

Sarjakoordinaattori

Asko Sairanen on ilmoittanut eroavansa kaikista tehtävistään HRCF:ssä. HRCF-hallituksen varajäsen Juha Ikonen nimetään sarjayhdyshenkilöksi kaudelle 2020 ja Juha ottaa Asko Sairasen paikan myös HRCF:n hallituksessa.

HRT-luokkajako 2021 ->

Foorumeilla on asiasta käyty keskustelua. Seurataan asiaa ja käsitellään asiaa myöhemmin, kun saadaan AKK:n harrastajakyselyn tulokset. Käsitellään asiaa myös kevätkokouksen keskustelutilaisuudessa, mahdollisissa muutoksissa tulee seurata mahdollisimman tarkasti harrastajien toiveita ja tahtotilaa.

 

Classic F-luokka

-Esitys luokan perusajatuksesta hyväksytty AKK:ssa

-Kokeillaan yksittäisissä kilpailuissa 2020 esim. Urjala ja Heinola

-Tekniikkasääntö valmistellaan ja pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian

 

Kansainvälinen toiminta

Ilmoittajalisenssi kaudelle 2020 on hankittu ja se on jäsenistön käytettävissä samoin ehdoin kuin aiempina vuosina.

 

Historic Rally Club Finland ry, toiminta vuonna 2020

Testipäivä kesälle, tiedustellaan Lammilta halukkuutta järjestää, ja seurataan korona-tilannetta.

Palkintogaalan päivämäärä 14.11.20, paikka Lahti. Katsotaan gaalan tarpeellisuus, kun nähdään, päästäänkö HRT-sarja ajamaan kunnolla.

Hanaa Expo -näyttelyyn 5.12.2020 päätettiin osallistua omalla osastolla.

 

Muut asiat

-AKK:n hallituksen kokouksessa 18.3. käsitellyt asiat. Kokouksessamme käsiteltiin HRT-sarjaa koskevia asioita, joita oli käsitelty AKK:n hallituksessa ohi lajiryhmien. Lajihallinnon erikoinen toimintatapa on vaikuttanut myös HRCF:n toimintaan. HRCF:n puheenjohtaja Jukka Aromaa on ilmoittanut eronsa pääsyyksi juuri AKK:n toimintatavan, jossa asianosaisia ei ole kuultu ennen päätöksien tekemistä, myös Asko Sairasen ero liittyy hyvin pitkälti samaan asiaan. Asia keskusteltiin HRCF:n hallituksessa hyvin tarkkaan ja todettiin, että asian käsittely ei ole AKK:ssa mennyt vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti. AKK:n hallituksen varapuheenjohtaja Mika Heinonen on vahvistanut, että idea vanhentuneiden HTP-passien hyväksymisestä vahvistui hallituksen eri tahojen kanssa käymien keskustelujen pohjalta eikä kukaan yksittäinen henkilö ole esittänyt asiaa AKK:n hallitukselle. HRCF-hallitus näkee tämän passiasian kuitenkin lajin kannalta positiivisena, kunhan saadaan määriteltyä reunaehdot, miten vanhentuneilla passeilla varustetuilla autoilla ajetaan. HRCF:n hallitus on pahoillaan sekä Jukan että Askon erosta ja haluaa kiittää molempia arvokkaasta työstä lajimme eteen. HRCF:n hallituksessa on kuitenkin erittäin hyvä ja positiivinen henki päällä, kuten myös vahva usko siitä, että laji saadaan uuteen nousuun kunhan koronakriisi hoidetaan ensin alta pois.      

-HRCF:n pitkän aikavälin strategia => valmistellaan asiaa seuraavaan kokoukseen

 

Seuraava kokous

Etäkokouksena 14.6.20. Mikäli jäsenistöllä on asioita, joita halutaan esittää hallitukselle, asiat tulee toimittaa hallitukselle kaksi viikkoa ennen hallituksen kokousta.


Historic Rally Club Finland ry, Copyright (c)2017, All Rights Reserved.
Osumalaskuri: 2719315